Over Warming-up

Warming-up Hockey Jeugd is een initiatief van VeiligheidNL in samenwerking met KNHB.

Inhoud is verzorgd door: VeiligheidNL, KNHB, Medicort Sports & Orthopedic Care, Athletic Skills Model, Bureau SportZorg, Hoogenboezem. Met dank aan Interpolis voor de animatiesbij de Wedstrijd Warming-up.

Copyright 2015 VeiligheidNL
Alle rechten voorbehouden. 
Informatie en functioneren VeiligheidNL en inhoudelijke betrokkenen streven naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij via deze website aanbieden, zodat deze correct en volledig is. Desondanks kunnen de makers geen garantie geven voor het geheel, tijdig, volledig of juist overbrengen van elektronische informatie. Makers kunnen ook niet garanderen dat de website zonder enige onjuistheden functioneert.

Wijzigingen

Mocht u dergelijke onjuistheden tegenkomen, dan stellen wij het zeer op prijs indien u dit aan ons doorgeeft via info@veiligheid.nl. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. VeiligheidNL en inhoudelijk betrokkenen behouden zich het recht voor om alle informatie in deze website, op ieder moment en zonder verdere aankondiging, te wijzigen of te verwijderen. Verantwoordelijkheid gebruiker U bent als gebruiker zelf verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen tegen (mogelijke) schade die het gebruik van deze website met zich meebrengt of mee kan brengen.

Aansprakelijkheid

VeiligheidNL en inhoudelijk betrokkenen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolkomenheden, noch voor de gevolgen hiervan zoals winstderving. VeiligheidNL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites en websites die niet door VeiligheidNL worden onderhouden en waar naar wordt verwezen of die verwijzen naar sites en websites van VeiligheidNL.

Auteursrechten

De auteursrechten van de digitale content komen toe aan VeiligheidNL en haar eventuele licentiegevers.

Toepasselijk recht

De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd in een geschil tussen VeiligheidNL en de gebruiker van deze website. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.