Doorgeefbal
Duur: minuten
Doelgroep:

Doel

Dit spel is bedoeld om in verschillende richtingen met alle sporters tegelijk te bewegen en de hartslag hoger te houden. In de oefeningen zitten naast verschillende elementen van coördinatie ook elementen van behendigheid, stabiliteit en flexibiliteit verwerkt.

Organisatie

Verdeel de groep in twee, drie of vier teams.

De groepjes gaan in een rij achter elkaar staan.

De afstanden onderling zijn bij de start een halve meter.

Beschrijving oefening

Iedereen staat achter elkaar en kijkt dezelfde kant op. De voorste speler geeft de bal bovenlangs door naar achteren, over het hoofd. Hierna sluit hij direct achteraan bij de groep. De rest volgt dit voorbeeld.

Het team dat als eerste een bepaalde afstand overbrugt (dit kan een lijn zijn) , heeft gewonnen

Er mag niet worden gelopen tijdens het doorgeven en het ontvangen van de bal.

De bal mag niet vallen. Als de bal valt, moet je opnieuw beginnen.

Variatie in doorgeven: tussen de benen door, combinatie bovenlangs en onderdoor, zijwaarts.

Veiligheid

Markeer een veilig speelveld.

Rustige uitleg van het spel: praatje, plaatje, daadje.

Bewaak de veiligheid. betrek alle spelers bij het spel (groep van maximaal vijf spelers).

Gebruik goed schoeisel op een veilige ondergrond.