Ratten en Raven
Duur: minuten
Doelgroep:

Doel

Dit spel is bedoeld om met alle spelers tegelijk op een leuke manier te bewegen,  zodat de spieren soepel worden en de hartslag omhoog gaat. In de oefening zitten naast verschillende elementen van coördinatie ook elementen van behendigheid, stabiliteit en flexibiliteit.

Organisatie

Plaats twee lijnen op 20 meter afstand en 15 meter breed (afhankelijk van de grootte van de groep). Plaats in het midden een lijn die dus 10 meter van beide lijnen af ligt.

Beschrijving oefening

Maak tweetallen en laat ze in een frontrij staan tegen over elkaar, gezichten naar elkaar toe.

De  tweetallen staan op de middenlijn op 1 meter afstand van elkaar.

Spelers van de ene groep zijn de Raven en spelers van de andere groep (ertegenover) zijn de Ratten.

Roep je “Ratten”, dan sprinten de Ratten over 10 meter naar de achterlijn. De Raven proberen dan de Ratten te tikken voor de achterlijn bereikt is. Roep je “Raven”, dan gebeurt het omgekeerde.

Variatie: “Ratten of Raven”  roepen betekent Ratten of Raven zijn de tikkers.

Variatie in beginpositie: stand met de rug naar elkaar toe (i.p.v. de gezichten), lang zit gezichten naar elkaar toe. 

Veiligheid

Markeer een veilig speelveld en bewaak de veiligheid.

Rustige uitleg van het spel: praatje, plaatje, daadje.

Neem de tijd voor het opstellen van de tweetallen.

Betrek alle spelers bij het spel.

Gebruik goed schoeisel op een veilige ondergrond.

Hou voldoende afstand. Voorkom dat spelers botsen door een verkeerde keuzes.